Thông tin liên hệ Đoàn Vi Nguyên

Cửa hàng: 196/36 và 196/38 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại liên hệ:

  • (028) 62 99 7733
  • (028) 62 99 1100
  • (028) 62 88 1100
  • (028) 62 83 9999
  • (028) 62 99 3355

Mã số thuế: 0310743936