Tag Archives: Máy nước nóng năng lượng mặt

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng kính thu nhiệt

 Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng kính thu nhiệt Máy nước nóng năng lượng mặt trời kính thu nhiệt có 3 loại: Kính thu nhiệt dạng tấm phẳng. Kính thu nhiệt dạng ống chân không. Kính thu nhiệt dạng Parabol. Kính thu nhiệt có chức năng hấp thụ quang năng và truyền nhiệt […]